Điểm Thi

Toán cao cấp C1 (CS) (2016 - 2017_HKI)

Sinh viên xme điểm trong file đính kèm. Mọi thắc mắc phản hồi về Khoa trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng điểm thi. 

ToanCaoCapC1(CS).pdf

Các tin khác