Lịch Thi

LỊCH THI DỰ KIẾN Lần 1_Đợt 1_HK2_2015-2016

 
Đề nghị sinh viên xem lịch thi dự kiến trong file đính kèm.
Mọi ý kiến thắc mắc xin gởi về địa chỉ email: linhntt@dlu.edu.vn
Lịch thi dự kiến _Lần 1_Đợt 1_HKII_2015 - 2016.pdf

Các tin khác