Điểm Thi

Bệnh lý học thực vật (2016 - 2017_HKI)

Sinh viên xem điểm trong file đính kèm. Mọi thắc mắc phản hồi về Khoa trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng điểm thi.

BenhLyHocThucVat.pdf

Các tin khác