Điểm Thi

Toán cao cấp C1 (2016 - 2017_HKI)

Sinh viên xem điểm trong file đính kèm. Mọi thắc mắc phản hồi vệ Khoa trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng điểm thi. 

ToanCaoCapC1.pdf

Các tin khác