22/05/2024
HomeThông báoCHÚC MỪNG NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (KHOA SINH HỌC - TRƯỜNG...

CHÚC MỪNG NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (KHOA SINH HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT) ĐẠT CHỨNG NHẬN AUN-QA

AUN (ASEAN University Network) là tổ chức bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.

AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường,sinh viên, và doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo.

VÌ SAO LỰA CHỌN THEO ĐUỔI KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO BỘ CHUẨN AUN-QA?

Với quy trình kiểm định chặt chẽ, minh bạch; bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo và được công nhận bởi hệ thống giáo dục của các quốc gia trong và ngoài trong khu vực Đông nam Á, kiểm định AUN giúp các trường ĐH Việt Nam từng bước xác định vị thế của mình trên trường quốc tế. Việc tham gia kiểm định AUN sẽ mang lại các lợi ích sau đây:

VÌ SAO LỰA CHỌN THEO ĐUỔI KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO BỘ CHUẨN AUN-QA?

Trường Đại học: khẳng định sự cam kết của nhà trường đối với xã hội, với nhà tuyển dụng về chất lượng sản phẩm đầu ra của chương trình đào tạo, đó là nguồn nhân lực được đào tạo theo chuẩn chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt.

Sinh viên: Sinh viên học các chương trình được AUN-QA đánh giá và công nhận sẽ dễ dàng thực hiện trao đổi sinh viên (student exchange) hoặc chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học trong khu vực. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp từ những chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm trong thị trường khu vực và quốc tế.

Doanh nghiệp: Kết quả kiểm định AUN-QA giúp người sử dụng lao động có một cơ sở tin cậy để tìm kiếm nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, từ một chương trình đào tạo có những tham chiếu chất lượng mang tính quốc tế hóa.

Xã hội: Kết quả kiểm định AUN-QA là định hướng trong việc chọn trường của phụ huynh và học sinh

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Thông báo