Chương trình hỗ trợ sinh viên

Cùng với khó khăn chung toàn xã hội, một số Sinh viên khoa sinh học có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 gây ra. Nắm bắt được tình hình đó, Liên chi Đoàn khoa Sinh học phát động tinh thần lá lành đùm lá rách chung tay để hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua thống kê, tình hình sinh viên trong khoa có 17 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ban chủ nhiệm khoa, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tổ chức trao tặng các phần quà hỗ trợ cho 17 bạn sinh viên gặp khó khăn, mỗi phần quà trị giá 400.000đ/phần.