Chương trình học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Trường Đại học Đại Diệp (DaYeh University), Đài Loan

Khoa Sinh học gửi đến các bạn Sinh viên, học viên Chương trình học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Trường Đại học Đại Diệp (DaYeh University), Đài Loan – Trung Quốc, cụ thể như sau:
*NỘI  DUNG  HỌC  BỔNG:
1.  Miễn  100%  học  phí.
2.  Kèm  30.000  Đài  tệ  mỗi  học  kỳ  dành  cho  bậc  thạc  sĩ  và  40.000  Đài  tệ  mỗi  học  kỳ  dành  cho  bậc  Tiến  sĩ.
3.  Học  bổng  được  đăng  ký  theo  từng  học  kỳ.
*ĐIỀU  KIỆN  XIN  HỌC  BỔNG:
1.  Điểm  trung  bình  (GPA)  của  bậc  học  đại  học  (dành  cho  ứng  viên  bậc  thạc  sĩ)  hoặc  điểm  trung  bình  của  bậc  học  cao  học  (dành  cho  ứng  viên  bậc  tiến  sĩ)  là  7.6/10  hoặc  3/4.
2.  Ứng  viên  Thạc  sĩ  trở  lên  để  xin  được  học  bổng  cần  đáp  ứng  1  trong  những  yêu  cầu  về  tiếng  Anh  như  sau:  TOEIC  520,  IELTS  4.0,  TOEFL-IBT  54  (hoặc  TOEFL-CBT  157  hay  TOEFL-ITP  giấy  đạt  480  điểm).
* THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ: Trước ngày 15/06/2019. Gửi  Đơn  đăng  ký  nhập  học,  bản  photo  bảng  điểm  và  bản  photo  chứng  minh  tài  chính  (tương  đương  3000  USD)  vào  điạ  chỉ  email  của  phòng  hợp  tác  quốc  tế:  dyu.internation@gmail.com
* Mọi thông tin chi tiết xem trong văn bản gửi kèm hoặc liên hệ: Cô Trần Phương Thảo

…………………………………………………………………………………………………………….

Chief  Executive – 執行長
Office of Foreign Affairs – 國際暨兩岸代表處
Add:  168 University Road., Dacun, Changhua, Taiwan 51591, R.O.C
Tel:  +886  8511007
Cell:  +886  966661186 (Taiwan)
+84    983360360 (Vietnam)
Trân trọng./.

THƯ_HƯỚNG_DẪN_ĐĂNG_KÝ__THẠC_SĨ_-_2017.04.25.docx

THƯ_HƯỚNG_DẪN_ĐĂNG_KÝ__TIẾN_SĨ_-_2017.04.25_.docx

ĐƠN_ĐĂNG_KÝ_NHẬP_HỌC_-_Form_1.doc

ĐƠN_ĐĂNG_KÝ_NHẬP_HỌC_-_Form_mẫu.doc