Cuộc thi tiếng Anh Join The World năm 2016

Gửi các lớp SH,CS từ K36 tới K39

Theo thông báo từ Đoàn trường về kế hoạch cuộc thi tiếng Anh Join The World  năm 2016. Đề nghị các đồng chí  trong BCH, ban cán sự các lớp phổ biến đến Đoàn viên sinh viên được biết. Đoàn viên sinh viên nào có đủ tiêu chuẩn tham gia các đồng chí lập danh sách theo đơn vị và gửi Email về cho Đ/C Bùi Trương Huyền Trâm – phó bí thư Đoàn khoa Sinh học(tramchubbycsk37@gmail.com) trước ngày 14 tháng 3 năm 2016.

Trân trọng.