Fundamentals of Mushroom Science

Khoa Sinh học trân trọng kính mời các bạn sinh viên đến tham dự buổi thuyết trình của Giáo sư Akira (Nhật Bản), cụ thể như sau:

– Thời gian: 14h ngày 22/03/2019 (Chiều T6)

– Địa điểm: A19.1 (Phòng họp Khoa Sinh học)

– Nội dung thuyết trình: “Fundamentals of Mushroom Science”

Trân trọng./.