Học bổng của tập đoàn đầu tư công nghệ Nam Long (NLT)

Căn cứ công văn số 516/2022/CV-NLG ngày 6/5/2022 v.v triển khai hoạt động hợp tác giữa Tập đoàn NLT và nhà trường. Trường Đại học Đà Lạt thông báo các khoa: Sinh học, Công nghệ thông tin, Sư phạm, Luật học, KT-QTKD mỗi khoa giới thiệu 01 hồ sơ sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học: Hồ sơ bao gồm: – Phiếu đăng ký học bổng (theo mẫu đính kèm); – Bảng điểm học tập (Sinh viên có học lực xếp loại khá trở lên); – Thành tích nghiên cứu khoa học (Minh chứng kèm theo). Các Khoa nộp hồ sơ về phòng Chính trị và Công tác sinh viên (chuyên viên Nguyễn Thị Thúy Anh) trước ngày 13/05/2022.

HB_Mau phieu dang ky hoc bong.doc