Học bổng Vallet năm học 2016 – 2017

Khoa Sinh học thân gửi thông báo số 423/TB-ĐHĐL ngày 09 tháng 6 năm 2017 về việc xét cấp học bổng Vallet năm học 2016 – 2017 đến các em sinh viên (file đính kèm).

423-TB-DHDL_090617_hoc bong Vallet.pdf