Hội thảo “Cơ hội và thách thức đối với ngành công nghiệp hoa”

Nhằm gắn kết với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên tiếp cận sâu hơn với công nghiệp hoa tại Lâm Đồng nói riêng và trên thế giới nói chung, định hướng việc làm và tạo điều kiện để sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành. Qua trao đổi, Công ty Đà Lạt Hasfarm mong muốn chia sẻ cho giảng viên và sinh viên Khoa Sinh học và Khoa Nông lâm về cơ hội và thách thức ngành công nghiệp hoa. Do đó, Khoa Sinh học kính đã phối hợp với Công ty Đà Lạt Hasfarm tổ chức hội thảo như “Cơ hội và Thách thức đối với ngành công nghiệp hoa”  vào lúc 8h00 ngày 15.10.2019.

Hội thảo gồm 03 báo cáo với các nội dung sau:
1- Báo cáo “Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp Đà Lạt Hasfarm” – Ông Bernhard Schenke – Tổng giám đốc Công ty Đà Lạt Hasfarm.
2- Báo cáo “Công tác đào tạo và cơ hội việc làm tại Công ty Đà Lạt Hasfarm” – Giám đốc nhân sự Công ty Đà Lạt Hasfarm.
3- Báo cáo “Các kết quả hoạt động của Khoa Sinh học – Trường Đại học Đà Lạt thông qua quá trình hợp tác trước đây và các lĩnh vực mong muốn hợp tác trong tương lai với Công ty Đà Lạt Hasfarm” – ThS. Nguyễn Minh Trí/ Giảng viên Khoa Sinh học.

Bên cạnh các báo cáo, Hội thảo giành thời gian để thảo luận về các vấn đề trình bày trong các báo cáo, tạo điều kiện để sinh viên trao đổi và được giải đáp về kiến thức chuyên môn, định hướng nghiên cứu khoa học sinh viên, cơ hội thực tập nghề nghiệp, cơ hội việc làm, cách thức đào tạo nhân sự của Công ty Đà Lạt Hasfarm.
Từ các thông tin có được, sẽ tiến hành thảo luận giữa Khoa Sinh học và Công ty Đà Lạt Hasfarm về định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm trao học bổng/tài trợ nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Sinh học và Khoa Nông Lâm.