Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2017

Khoa Sinh học gửi đến các bạn sinh viên Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2017. Đề nghị ban cán sự các lớp thông báo cho toàn thể Đoàn viên, Sinh viên tại đơn vị của mình nắm thông tin và đăng ký tham gia một cách đầy đủ. Thông tin chi tiết về nội dung và hình thức đăng ký được thể hiện trong file đính kèm.

Trân trọng./.

Kế hoạch Tổ chức hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần I năm 2017