Khoa Sinh học phát động ngày Chủ nhật xanh

Nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng say, vui vẻ trong Khoa, vào sáng ngày 19/7/2020, Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Khoa Sinh học đã phát động Ngày Chủ Nhật xanh.
Toàn bộ Đoàn viên, thanh niên các khóa, cùng với Quý Thầy/Cô đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào với mong muốn góp một phần công sức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.