Khoa Sinh học phòng chống dịch bệnh nCoV

Giảng viên và sinh viên Khoa Sinh học pha chế dung dịch sát khuẩn phòng chống dịch bệnh nCoV

 

Sản phẩm được hoàn thành

 

Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn do Khoa Sinh học pha chế