Khoa Sinh học tổ chức Hội nghị sinh viên nòng cốt Học kỳ II năm học 2015 – 2016 Khoa Sinh học tổ chức Hội nghị sinh viên nòng cốt Học kỳ II năm học 2015 – 2016

Theo kế hoạch số 175/KH – ĐHĐL về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nòng cốt học kỳ II năm học 2015 – 2016, vào lúc 8 giờ 00 ngày 01/04/2016 tại phòng A8.B, Khoa Sinh học đã tổ chức Hội nghị Sinh viên nòng cốt cấp Khoa với sự tham dự của

ban chủ nhiệm khoa, trợ lý công tác sinh viên, trợ lý giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm các lớp và 120 sinh viên các khóa. Nội dung Hội nghị gồm 2 phần cơ bản:

  • Triển khai kế hoạch về chương trình đào tạo và văn hóa học đường.
  • Trao đổi, thảo luận cùng sinh viên các khóa.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị.