Khoa Sinh học, trường Đại học Đà Lạt tặng miễn phí dung dịch sát khuẩn