22/05/2024
HomeTin tứcLễ ký biên bản ghi nhớ và hội thảo khoa học về...

Lễ ký biên bản ghi nhớ và hội thảo khoa học về nghiên cứu đa dạng thực vật và hệ sinh thái ở VQG Bidoup – Núi Bà

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mang đến cơ hội cho cán bộ và sinh viên của khoa được tiếp cận với những kết quả, phương pháp nghiên cứu mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ và hội thảo khoa học về nghiên cứu đa dạng thực vật và hệ sinh thái ở VQG Bidoup – Núi Bà, nhằm mục đích:
– Cụ thể hoá các hoạt động hợp tác giữa Đại học Đà Lạt (đơn vị chuyên môn là khoa Sinh học), VQG Bidoup với Đại học Kyushu, Nhật Bản bao gồm:
 + Trao đổi, đào tạo cán bộ và sinh viên;
 + Lên kế hoạch thực hiện các nghiên cứu chung;
 + Trao đổi, chia sẻ và công bố kết quả nghiên cứu;
 + Các hoạt động học thuật khác được sự thống nhất của các bên.
– Báo cáo kết quả nghiên cứu trong thời gian qua và kế hoạch hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới.
– Giới thiệu các phương pháp tiếp cận mới trong nghiên cứu đa dạng thực vật và hệ sinh thái.
Trên cơ sở đó, nhà trường đã ban hành kế hoạch số 1007/ĐHĐL-HTQT và triển khai về các đơn vị liên quan với các nội dung cụ thể như trong KH. Đây là hoạt động học thuật có sự tham gia của các đơn vị quản lý, các đơn vị nghiên cứu (Sở KHCN, Sở TNMT, JICA, Viện NCKH Tây Nguyên, VQG Bidoup, Hòn Bà, …) và các giáo sư đến từ các trường Đại học hàng đầu của Nhật Bản.

workshop agenda.pdf

MOU (signed).pdf

Trân trọng!
BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Thông báo