Lịch thi HKI_2016 – 2017 (Đợt 1)

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm.