Lịch thi HKII (2016 – 2017) các học phần Lý luận Chính trị

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm.