Lịch thi HKII_2016 – 2017 (Các môn chung)

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm.