Lịch thi HKII_2016 – 2017 (Đợt 2)

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm.