Lịch thi HKII_2016 – 2017_Đợt 1

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm.