LỚP CSK43 THAM QUAN THỰC TẾ VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÂY NGUYÊN

Lớp CSK43 thăm quan thực tế tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên vào ngày 1/4/2022. Tại đây lớp đã được tham quan và tham dự buổi nói chuyện cùng GS. TS. Dương Tấn Nhựt – Phó Viện Trưởng.

Sinh viên test Covid-19 tại phòng y tế trường Đại Học trước khi đi tham quan

Sinh viên lớp CSK43 chụp hình cùng với GS. Dương Tấn Nhựt, giảng viên TS. Hoàng Thị Như Phương và các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Khoa học Tây nguyên.

Tại buổi tham quan, sinh viên đã được GS. Dương Tấn Nhựt giới thiệu về các hoạt động và các hướng nghiên cứu mới đang được thực hiện tại phòng. Sinh viên còn được nghe các bài seminar (bằng cả tiếng Anh và Tiếng Việt) để chia sẻ kiến thức, cập nhật các kết quả nghiên cứu mới cũng như giao lưu với các sinh viên lớp tài năng của trường Đại học Nông Lâm.

Buổi tham quan để lại rất nhiều ý nghĩa đối với sinh viên lớp CSK43!