MỎ LỚP TẬP HUẤN CHO SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “KHẢO NGHIỆM CHẾ PHẨM SINH HỌC”

THÔNG BÁO

(V/v mở lớp tập huấn cho sinh viên tham gia chương trình “khảo nghiệm chế phẩm sinh học”)

 

Theo thông báo về kế hoạch thực hiện chương trình “khảo nghiệm chế phẩm sinh học” đã phổ biến, các lớp mau chóng hoàn thành danh sách cho cô Nhung (nhungtt@dlu.edu.vn) đến hết ngày 23/02/2016.

Khoa Sinh sẽ mở lớp tập huấn để phổ biến nội dung và cách thức làm việc cho sinh viên:

–         Giảng viên: TS. Trương Bình Nguyên

–         Thời gian: 10h30 đến 11h30 ngày 25/02/2016 (thứ 5)

–         Địa điểm : A7.2

Đề nghị sinh viên đã đăng ký tham gia đầy đủ để nắm bắt đủ nội dung, ý nghĩa và cách thức làm việc của chương trình.

KHOA SINH HỌC