24/02/2024
HomeSinh viênNGÀY CHỦ NHẬT XANH 16/09/2022

NGÀY CHỦ NHẬT XANH 16/09/2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học  2022 – 2023. Ban chấp hành Đoàn Khoa Sinh học xây dựng kế hoạch Ngày chủ nhật xanh thường quý với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

  • Đẩy mạnh phong trào vì DLU Xanh, Sạch, Đẹp, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của tuổi trẻ về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên rừng; tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng say, vui vẻ trong Khoa;
  • Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;
  • Đẩy mạnh phong trào trồng cây, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên rừng; tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng say, vui vẻ trong Khoa;
  • Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát triển bền vững môi trường sinh thái; Từ đó góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người

II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

  • Đối tượng

Toàn thể Đoàn viên sinh viên Chi đoàn các lớp Khoa Sinh học, trường Đại học Đà Lạt.

  • Thời gian

8h00 ngày 16/09/2022

  • Địa điểm

A19 – Khoa Sinh học (trường Đại học Đà Lạt)

III. NỘI DUNG

Dọn dẹp, cắt tỉa, trồng cây tân tạo cảnh quan quanh khuôn viên Nhà A19 (Khoa Sinh học)

Ông Bùi Hoàng Tấn Đạt – Phó Bí thư LCĐ Khoa Sinh học đại diện LCĐ Khoa Sinh học lên đọc khai mạc và triển khai thực hiện chương trình chủ nhật xanh.

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Thông báo