Nhân sự

PGS.TS. Trần Văn Tiến

Chức vụ: Trưởng khoa
Giảng viên cao cấp
tientv@dlu.edu.vn

NCS. Nguyễn Khoa Trưởng

Chức vụ: Phó Trưởng khoa; Trưởng phòng thí nghiệm vi sinh
Giảng Viên Chính
truongnk@dlu.edu.vn

TS. Hoàng Thị Bình

Chức vụ: Phó trưởng Khoa
Giảng viên chính
binhht@dlu.edu.vn

TS. Hoàng Thị Như Phương

Chức vụ: Trưởng bộ môn Sinh học
Giảng viên
phuonghtn@dlu.edu.vn

TS. Lê Ngọc Triệu

Chức vụ: Trưởng bộ môn Công nghệ Sinh học, trưởng phòng thí nghiệm công nghệ giống cây trồng
Giảng viên chính
trieuln@dlu.edu.vn

Trần Văn Thống Nhất

Giáo Vụ
nhattvt@dlu.edu.vn
scholar dlu

TS. Nguyễn Văn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng Chính trị và CTSV
Giảng viên chính
ngocnv@dlu.edu.vn

TS. Lê Thị Anh Tú

Chức vụ: Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL
Giảng viên chính
tulta@dlu.edu.vn

TS. Lương Văn Dũng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu – Đại học Đà Lạt
Giảng viên
dunglv@dlu.edu.vn

TS. Trương Bình Nguyên

Chức vụ: Giảng viên
Tiến sỹ Nấm học
nguyentb@dlu.edu.vn
1 / 3123