Phân lớp cho các học phần ngoại ngữ không chuyên

– Sau đây là danh sách Phân lớp cho các học phần ngoại ngữ không chuyên
– Sinh viên theo dõi để biết mình theo học lớp nào tránh đi nhầm lớp để bị mất điểm 50% trên lớp
Chia lop khong chuyen.rar