25/07/2024
HomePTN Sinh học phân tửPHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh học phân tử, kỹ thuật di truyền và các ứng dụng của chúng, cụ thể:

 • Là nơi để sinh viên/học viên có thể triển khai các hoạt động thực hành thuộc các học phần như di truyền học, sinh học phân tử, kỹ thuật di truyền và ứng dụng, chẩn đoán bênh cây trồng, sinh học phân tử nâng cao
 • Là nơi giảng viên, sinh viên có thể tiến hành các nghiên cứu khoa học liên quan đến sinh học phân tử và kỹ thuật di truyền
 • Là nơi sinh viên/học viên/ nghiên cứu sinh có thể triển khai khóa luận/luận văn
 • Là nơi sinh viên có thể trau dồi các kỹ năng chuyên môn ngoại khóa theo nhu cầu tự chọn

CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

 • Phòng thí nghiệm được trang bị các trang thiết bị căn bản để triển khai các công việc chuyên môn liên quan đến ứng dụng sinh học phân tử và kỹ thuật di truyền như:
 • Hệ thống tủ âm sâu, tủ mát để trữ mẫu và hóa chất chuyên dụng.
 • Các thiết bị cơ bản thông thường như cân, máy khấy từ, vortex-spindown, pH kế, máy cất nước, ly tâm lạnh, …. để chuẩn bị mẫu
 • Máy đo quang phổ thể tích mẫu nhỏ để định lượng, định tính DNA
 • Các trang thiết bị lõi như hệ thống ELISA phục vụ chẩn đoán, UV-vis phục vụ phân tích hoạt chất, máy luân nhiệt thường, máy luân nhiệt thời gian thực để phân lập và khuếch đại các phân đoạn DNA
 • Hệ thống điện di và chụp ảnh gel để ghi nhận dữ liệu hình thành band DNA

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ THÀNH TỰU CHÍNH

 • Các định hướng nghiên cứu và thành tựu chính của phòng thí nghiệm tập trung vào các hoạt động học thuật liên quan đến các lĩnh vực sau:
 • Nghiên cứu đa dạng di truyền của các quần thể động thực vật tự nhiên làm cơ sở cho công tác bảo tồn, của các tập đoàn giống cây trồng để hỗ trợ chọn tạo giống
 • Phát triển các chỉ thị phân tử để nhận dạng các chủng giống thương mại và đột biếnChẩn đoán bệnh cây trồng bằng kỹ thuật ELISA, PCR, RT-PCR
 • Chẩn đoán bệnh cây trồng bằng kỹ thuật ELISA, PCR, RT-PCR
 • Nghiên cứu phân loại và quan hệ phát sinh dựa trên phân tử
BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Thông báo