14/06/2024
HomeSinh viênPHONG TRÀO VÌ MỘT DLU XANH, SẠCH, ĐẸP VÀ CHÀO MỪNG FESTIVAL...

PHONG TRÀO VÌ MỘT DLU XANH, SẠCH, ĐẸP VÀ CHÀO MỪNG FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 23/10/2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2022 – 2023. Ban chấp hành Đoàn Khoa Sinh học xây dựng kế hoạch Ngày chủ nhật xanh thường quý với nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH
  2. Đẩy mạnh phong trào vì DLU Xanh, Sạch, Đẹp, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của tuổi trẻ về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên rừng; tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng say, vui vẻ trong Khoa;
  3. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ, sinh viên Khoa Sinh học góp phần vì một DLU Xanh, Sạch, Đẹp; hướng tới chào mừng kỷ niệm thành lập trường Đại học Đà Lạt ngày 27/10/2022; Chào mừng Festival hoa Đà Lạt; và trường tham gia hội thi xanh, sạch, đẹp của thành phố Đà Lạt và trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, ra quân dọn dẹp Công trình thanh niên của Khoa Sinh học và phát triển bền vững môi trường sinh thái; Từ đó góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người

II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

  • Đối tượng

Toàn thể Đoàn viên sinh viên Chi đoàn các lớp Khoa Sinh học, trường Đại học Đà Lạt.

  • Thời gian

8h00 ngày 23/10/2022

  • Địa điểm

A19 – Khoa Sinh học (trường Đại học Đà Lạt)

III. NỘI DUNG

Dọn dẹp quanh khuôn viên Nhà A19 (Khoa Sinh học)

Các bạn sinh viên dọn dẹp khu vực tự học của sinh viên

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Thông báo