Khoa Sinh học hợp tác Nghiên cứu Khoa học với Công ty TNHH Langbiang Farm

  Sáng ngày 20/04/2016, tại Phòng Hội thảo Khoa Sinh học, trường Đại học Đà Lạt, Khoa Sinh học và Công ty TNHH Langbiang Farm đã trao đổi kết quả hợp tác Nghiên cứu Khoa học giữa hai đơn vị.

  Đại diện Khoa sinh học: TS. Trần Văn Tiến, Trưởng Khoa; ThS. Nguyễn Khoa Trưởng, Phó Trưởng Khoa, ThS. Lê Ngọc Triệu.

  Địa diện Công ty TNHH Langbiang Farm: Ông Trần Huy Đường, Giám đốc Công ty.

  Sau khi nghe kết quả báo cáo kết quả về chương trình hợp tác nghiên cứu với hai nội dung chính như sau:

  – Xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm giá thể trồng cây (gồm mùn cưa, vỏ cà phê…) bằng các chế phẩm vi sinh. Nội dung do ThS. Nguyễn Khoa Trưởng trình bày.

  – Chẩn đoán một số chủng Virus gây bệnh cây dâu tây trên đồng ruộng cũng như trong phòng thí nghiệm bằng chỉ thị sinh học phân tử và định hướng chọn giống sạch bệnh trong thời gian tới. Nội dung do NCS ThS. Lê Ngọc Triệu trình bày.

  Đại diện Công ty TNHH Langbiang Farm, Ông Trần Huy Đường – Giám đốc Công ty đã có đánh giá cao về kết quả nghiên cứu trên và sẽ mở rộng hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới. Về phía Khoa Sinh học, TS. Trần Văn Tiến – Trưởng Khoa Sinh học, đã gửi lời cảm ơn và sẽ xây dựng kế hoạch cũng như triển khai hợp tác, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho Công ty.