Khoa Sinh học làm việc với Tổ chức Jica (Nhật Bản)

    Ngày 29/2/2017, sau khi ký kết hợp đồng với Tổ chức Jica Nhật Bản tại Bình Thuận về dự án “Thử nghiệm canh tác cây trồng cạn trong khu vực thí điểm thuộc dự án phát triển Nông nghiệp”, Khoa Sinh học đã tổ chức báo cáo tiến độ và phương thức triển khai dự án.

    Tới dự buổi báo cáo có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận, Tổ chức Jica Nhật Bản. Sau khi lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp từ phía các tổ chức, phía thực hiện dự án (Khoa Sinh học – Trường Đại học Đà Lạt) đã tiếp thu các ý kiến đó và thống nhất dự án sẽ triển khai trong tháng 4/201

    7.