Khoa Sinh học_Bảo vệ đề cương Thạc sĩ 2021

    Ngày 25/11/2021 vừa qua tại phòng họp A19.1 – Trường Đại học Đà Lạt đã diễn ra Lễ  Bảo vệ đề cương Thạc Sĩ của Sinh viên cao học Khóa 28 –  ngành Sinh học thực nghiệm,  Khoa Sinh học – Đại học Đà Lạt .Xin chúc mừng 9 Đề tài luận văn đã Bảo vệ đề cương thành công. Chúc mừng các tân Thạc Sĩ đang đi trên con đường chinh phục nghiên cứu khoa học. Sau bao nhiêu gian nan, khó khăn và kiên nhẫn theo đuổi đam mê các bạn sẽ đạt được tấm bằng Thạc Sĩ.
    Cố lên, cố lên và cố lên nhé!
    Đây là niềm mơ ước của bao bạn trẻ Tân sinh viên, là chìa khóa tiếp bước sự thành công cho các bạn trong sự nghiệp của mình.
    Giống như chúng ta gieo một hạt mầm phải có sự kiên nhẫn, cần cù chăm sóc thì cây mới lớn, đan hoa kết trái ngọt cũng như sự thành công của chúng ta.
    Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các bạn! ❤?