24/02/2024
HomeHọc bổngSinh viên Trần Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Thủy Tiên khoa Sinh...

Sinh viên Trần Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Thủy Tiên khoa Sinh học – Đại học Đà Lạt nhận học bổng cựu sinh viên của GS.TS Dương Tấn Nhựt.

Ngày 20/11/2022, GS.TS Dương Tấn Nhựt đã trao học bổng Cựu sinh viên cho các nghiên cứu sinh, sinh viên có công bố xuất sắc trên các tạp chí ISI và sinh viên có kết quả học tập xuất sắc của Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử và Chọn tạo giống cây trồng (Viện Nghiên Cứu Khoa Học Tây Nguyên), sinh viên Khoa Sinh học và Nông lâm (Trường Đại Học Đà Lạt), sinh viên Viện Công nghệ Sinh học (Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh). Đây là năm thứ 7 và lần thứ 13 Quỹ học bổng cựu sinh viên được tổ chức, học bổng được trao bởi GS.TS Dương Tấn Nhựt. Sinh viên Trần Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Thủy Tiên – Khoa Sinh học Trường Đại học Đà Lạt vinh dự nhận được học bổng này.

Giấy chứng nhận học bổng của sinh viên Trần Nguyễn Anh Tuấn
Giấy chứng nhận học bổng của sinh viên Trần Ngọc Thủy Tiên

***Thông tin học bổng cựu sinh viên – GS.TS. Dương Tấn Nhựt: facebook Cựu SV – GS. TS. Dương Tấn Nhựt

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Thông báo