Sinh viên Khóa 40 bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp

    Vào sáng ngày 23.6.2020, tại A7.1 và A7.2, các bạn sinh viên Khóa 40 đã bảo vệ thành công Khóa Luận tốt nghiệp với kết quả cao.