Thông báo gặp mặt tân sinh viên khóa 42

THÔNG BÁO

(V/v gặp mặt tân sinh viên khóa 42)

Khoa Sinh học thân mời tất cả các bạn tân sinh viên lớp Sinh học và Công nghệ sinh học khóa 42 đến tham dự buổi gặp mặt tân sinh viên để trao đổi và phổ biến một số nội dung cụ thể như sau:

1. Giới thiệu cơ cấu tổ chức, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.

2. Giới thiệu chương trình đào tạo

3. Phổ biến quy định, quy chế công tác sinh viên

4. Giao lưu với sinh viên các lớp

5. Sinh viên gặp mặt giáo viên chủ nhiệm

THỜI GIAN: 8h00 NGÀY 20/08/2018

ĐỊA ĐIỂM: A27.1 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Trân trọng kính mời./.