22/05/2024
HomeHọc bổngThông báo học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó niên học...

Thông báo học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó niên học 2022 – 2023 của công ty Dalat Hasfarm

Theo tinh thần thông báo 1340/DLHF-THF-CV v.v tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó niên học 2022-2023 của Công ty TNHH Dalat Hasfarm, Nhà trường thông báo về việc xét chọn học bổng nêu trên cụ thể như sau:

1. Đối tượng xét chọn học bổng:

– Sinh viên hệ chính quy thuộc khoa Nông lâm, khoa Sinh học;

– Thành tích học tập đạt loại khá trở lên;

-Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

2. Giá trị học bổng

– Trị giá: 5.000.000VNĐ/suất (Năm triệu đồng/suất).

– Số lượng học bổng: 10 suất/khoa.

3. Hồ sơ xét học bổng bao gồm:

– Phiếu đăng ký học bổng (theo mẫu định kèm);

– Bảng điểm học tập;

– Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình (khó khăn/hộ nghèo cận nghèo/…) (nếu có).

  1. Thời hạn nộp hồ sơ: Mỗi khoa xét duyệt 10 hồ sơ. Các Khoa lập danh sách (theo mẫu định kèm), kèm hồ sơ, biển bản họp xét gửi về phòng Chính trị và Công tác sinh viên (chuyên viên Nguyễn Thị Thủy Anh, trước ngày 21/7/2023.
BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Thông báo