14/06/2024
HomeHọc bổngThông báo học bổng Vallet năm học 2022-2023

Thông báo học bổng Vallet năm học 2022-2023

Căn cứ 01/HB Vallet/2023 V/v xét cấp học bổng Vallet năm học 2022-2023, Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc xét cấp học bổng Vallet cụ thể như sau:

1. Điều kiện đối tượng được xét cấp học bổng

– Sinh viên hệ chính quy từ năm thứ 2 trở lên khối Khoa học tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; khối xét tuyển đầu vào tối thiểu 2 môn tự nhiên, môn còn lại là môn Ngoại ngữ);

– Sinh viên có học lực xếp loại giỏi trở lên, xét điểm 03 học kỳ liên tiếp (học kỳ I, học kỳ II, năm học 2021-2022; học kỳ I, năm học 2022-2023).

– Ưu tiên sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL hoặc IELTS đối với tiếng Anh, B2 đối với tiếng Pháp và công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI gồm SCI, SCIE, SCOPUS.

2. Chỉ tiêu và giá trị học bổng

– Số tiền: 28.000.000VNĐ/suất (Hai mươi tám triệu đồng/suất).

– Số suất: 07 (bảy) suất.

3. Hồ sơ xét học bổng bao gồm

– Phiếu đăng ký học bổng Vallet (mẫu đính kèm – yêu cầu đánh máy). Đề nghị sinh viên điền đầy đủ thông tin. (Phần xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường phòng CT&CTSV sẽ tập hợp phiếu xác nhận chung cho các bạn SV).

– Bảng điểm học tập (theo học kỳ).

– Bản sao Căn cước công dân.

– Bản sao các chứng nhận thành tích, chứng chỉ ngoại ngữ, công trình nghiên cứu khoa học (nếu có).

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ tại các Khoa. Các Khoa tổng hợp gửi về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 17h00 ngày 07/7/2023 (chuyên viên Thúy Anh).

Trường Đại học Đà Lạt đề nghị lãnh đạo các Khoa chuyên môn quan tâm, hỗ trợ để học bổng Vallet năm học 2022 – 2023 được trao đúng đối tượng và phát huy hiệu quả việc động viên sự cố gắng vươn lên trong học tập của các em sinh viên.

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Thông báo