Thông báo V/v cấp bản sao Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm

THÔNG BÁO

V/v cấp bản sao Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm

 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp trong việc làm hồ sơ xin việc làm, bên cạnh bản chính Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm, Phòng Quản lý Đào tạo sẽ cấp thêm cho sinh viên 3 bản sao Bằng tốt nghiệp và 3 bản sao Bảng điểm.
Đơn giá: 20.000đ/1 bản.
Tổng cộng: 120.000đ
Sinh viên có nhu cầu cấp bản sao Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm đăng ký và đóng tiền cho Trợ lý giáo vụ của Khoa, nộp về phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 27.06.2016.
Trân trọng./.