Thông báo V/v Đăng ký tham gia Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh 2017

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký tham gia Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh 2017

Căn cứ công văn số 1984/BGDĐT-CTHSSV ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việcTổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017; Để có căn cứ tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Đà Lạt về quân số tham gia chiến dịch; Khoa Sinh học thông báo đến tất cả các sinh viên các nội dung sau:
 
1. Đăng ký tham gia Mùa hè xanh tại các xã thuộc 03 huyện Đức trọng, Lâm Hà và Đam rông
Sinh viên đăng ký theo mẫu đơn đính kèm, Bí thư và Phó bí thư các lớp tổng hợp đơn và lập danh sách theo mẫu, sau đó gửi đơn và danh sách (01 bản mềm và 01 bản cứng) về văn phòng Khoa Sinh học.
 
2Đăng ký tham gia Tiếp sức mùa thi 2017
Sinh viên đăng ký theo mẫu đơn đính kèm, Bí thư và Phó bí thư các lớp tổng hợp đơn và lập danh sách theo mẫu, sau đó gửi đơn và danh sách (01 bản mềm và 01 bản cứng) về văn phòng Khoa Sinh học.
3. Đối tượng tham gia
Sinh viên, cán bộ đang công tác và học tập tại trường Đại học Đà Lạt.
 
4. Thời gian đăng ký: Hạn chót nhận phiếu đăng ký là 16h00 ngày 02/06/2017.
 
5. Địa điểm nhận phiếu đăng ký: Văn phòng Khoa Sinh học (Nhà A19); email: tuongdtc@dlu.edu.vn.
 
6. Mẫu đăng ký: đính kèm thông báo.
Trân trọng./.

DANH-SÁCH-MÙA-HÈ-XANH-NĂM-2017.xls

DANH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI 2017.xlsx

MAU DON THAM GIA TIEP SUC MUA THI 2017.doc

MAU DON DANG KY MUA HE XANH 2017.doc