Thông báo về việc chuyển địa điểm văn phòng Khoa Sinh học

THÔNG BÁO

Về việc chuyển địa điểm văn phòng làm việc

 

Khoa Sinh học trân trọng thông báo: hiện nay Khoa Sinh học đã hoàn tất việc tu sửa, vì vậy kể từ ngày 28/03/2016, Văn phòng làm việc của Khoa và các Phòng thí nghiệm chuyển về địa điểm Nhà A19, trường Đại học Đà Lạt.

Khoa xin thông báo đến các bạn sinh viên, quý Thầy Cô và các đơn vị để tiện liên hệ công tác.

Trân trọng./.