THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC KÌ III

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC KÌ III

 NĂM HỌC 2015-2016

 

 

Căn cứ vào Thông báo số 275/TB-ĐHĐL ngày 8 tháng 4 năm 2016 của trường Đại học Đà Lạt, Khoa Sinh học thông báo đến sinh viên về kế hoạch đăng kí học kì III như sau:

1. Học kì III chỉ ưu tiên mở đối với các học phần bắt buộc của K36 trở về trước

2. Sinh viên K36 trở về trước có nhu cầu trả nợ các học phần bắt buộc để kịp tốt nghiệp đợt 2 làm đơn xin đăng kí học kì III đối với các môn còn đang nợ và nộp về Trợ lý giáo vụ Khoa trước ngày 30/4 để được xét duyệt và làm kế hoạch mở học kì III đúng tiến độ quy định của nhà trường.

3. Mọi quy định về Nội dung học tập, Đăng kí học phần, Ôn thi và thi được nêu rõ trong file đính kèm.