Thông báo về việc dự tuyển Học bổng Lương Văn Can

Căn cứ Công văn số 14/2015/HĐQL/QLVC ngày 10 tháng 6 năm 2015 về việc dự tuyển Học bổng Lương Văn Can của Quỹ hỗ trợ tài năng SCHOLARSHIP FUND, Nhà trường thông báo về việc dự tuyển học bổng nêu trên cụ thể như sau:

1.      Đối tượng:

–         Sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật, sinh viên ở vùng sâu vùng xa.

–         Điểm trung bình tích lũy từ 2.5 trở lên.

2.      Hồ sơ gồm:

–         Đơn dự tuyển (theo mẫu)

–         Bảng điểm năm học 2014-2015

–         Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình (có xác nhận của địa phương).

–         Các giấy tờ khác về thành tích học tập (nếu có)

3.      Thời hạn nộp hồ sơ:

Trước ngày 19/6/2015 về Phòng Công tác sinh viên cho CV Thúy Minh.