Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký học kỳ hè

THÔNG BÁO

(V/v gia hạn thời gian đăng ký học kỳ hè)

Vì lý do các em sinh viên làm đơn đăng ký muộn được phòng QLĐT và Ban Giám hiệu duyệt tạo điều kiện cho sinh viên học trả nợ và cải thiện. Do đó Phòng QLĐT gia hạn thêm thời gian đăng ký tới thứ sáu tuần này (10/6).
Sau thời gian trên phòng QLĐT sẽ không giải quyết thêm bất kỳ trường hợp nào.
Trân trọng./.