Thông báo vể việc lập nhóm thử nghiệm sản phẩm

Khoa Sinh học – Viện nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thông báo tới toàn thể sinh viên khoa Sinh học về việc thành lập các nhóm để khảo nghiệm sản phẩm”chế phẩm sinh học” từ một công ty của Nhật Bản. Do vậy Khoa Sinh học – Viện nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cần tuyển chọn các nhóm nghiên cứu khảo nghiệm cho chế phẩm như sau:

– Số lượng nhóm tham gia: 10 nhóm(3 sinh viên/ nhóm)
– Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/02/2016. Sau đó nộp lại cho lớp trưởng các lớp.
– Tập huấn cho các nhóm: từ 23-25/02/2016(sẽ thông báo địa điểm sau)
– Thu thập thông tin viết báo cáo thử: từ ngày 26-28/02/2016.
– Báo cáo để tuyển chọn nhóm thử nghiệm: 29/02/2016(sẽ thông báo địa điểm sau).

Các nhóm được tuyển chọn tham gia thử nghiệm chế phẩm sẽ được thanh toán chi phí đi lại, trả tiền công hàng tháng(dự kiến 6-8 tháng).

Thông tin cần liên hệ: TS. Trương Bình Nguyên: ĐT: 0909644359. Emai: nguyentb@dlu.edu.vn
Th.S. Nguyễn Văn Giang: ĐT: 0983431998. Email: giangnv@dlu.edu.vn