Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2015

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2015

Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc nghỉ các ngày Lễ Tết; Nhà trường thông báo đến toàn bộ công chức, viên chức, người lao động toàn trường được nghỉ Lễ Quốc khánh vào ngày thứ Tư (02/9/2015).

Nhà trường yêu cầu phụ trách các đơn vị kiểm tra về an toàn cơ sở vật chất, an toàn về điện, cháy nổ những cơ sở vật chất thuộc đơn vị quản lý trước khi bố trí nghỉ Lễ và theo dõi thực hiện kế hoạch trực cơ quan của các công chức, viên chức đã được phân công trực trong dịp Lễ.