Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên hệ chính quy khóa 39

THÔNG BÁO

Thực hiện chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng Nguyễn Duy Mậu, Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc Tổ chức khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên hệ chính quy khóa 39.
Đề nghị các sinh viên k39 khoa Sinh học có tên trong danh sách đính kèm đăng ký cho lớp trưởng. Lớp trưởng gửi danh sách qua email cho cô Nhung (nhungtt@dlu.edu.vn) trước ngày 01/03/2016.