Tọa đàm định hướng nghề nghiệp và đổi mới sáng tạo giai đoạn công nghệ 4.0

Mục đích:

Tọa đàm Định hướng nghề nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn công nghệ 4.0, giúp kết nối sinh viên  ngành Sinh học và Công nghệ sinh học với các doanh nghiệp nhằm tìm ra các giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng việc làm của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận doanh nghiệp để được tư vấn tuyển dụng các vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường cũng như tạo điều kiện cho sinh viên các khóa được thực tập, thực tế và làm việc bán thời gian.

Chia sẽ một số kết quả trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản phẩm khoa học công nghệ của tập thể khoa Sinh học trường Đại học Đà Lạt đến các doanh nghiệp, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận.

  Thời gian: 8 giờ-17 giờ ngày 15/5/2022

  Địa điểm: Phòng hội thảo thư viện và khoa Sinh học