Trồng cây nhớ Bác

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2019 – 2020. Ban chấp hành Đoàn Khoa Sinh học xây dựng kế hoạch tổ chức vệ sinh, trồng, chăm sóc cảnh quan xung quanh khoa Sinh học, trường Đại học Đà Lạt với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

– Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;

– Đẩy mạnh phong trào trồng cây, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng say, vui vẻ trong Khoa.

– Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc cảnh quan xung quanh khoa; Từ đó góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

  1. Đối tượng
    • -Thầy Cô khoa Sinh học
    • -Sinh viên khoa Sinh học
  2. Thời gian
    • 7h30 đến 10h30 ngày 17/05/2020
  3. Địa điểmKhuôn viên khoa Sinh học, trường Đại học Đà Lạt.

III. NỘI DUNG

– Cắt tỉa, bón phân cây xanh, tận tạo cảnh quan khu vực xung quanh A19.

– Vệ sinh xung quanh Khoa Sinh học.

– Trồng mới cây xanh một số khu vực.